VA Anlegg

Vi utfører alle typer utvendige rørarbeider. De fleste av våre ansatte innehar ADK1 rørleggerkompetanse og vi utfører alt fra enkle stikkledninger til eneboliger til større VA utbygginger og rehabiliteringer av kommunalt ledningsnett.

VA Anlegg - Havig & Ellingsen Entreprenør