Referanseprosjekter

Bakås Skole

Grunnarbeid og utomhusarbeider på skole i Oslo. Underentreprenør for Seby AS.

Ferdigstilles 2022

Tilbygg Riddersand skole

Grunnarbeid og utomhusarbeider på skole i Fetsund. Underentreprenør for Seby AS.

Ferdigstilt 2020

Marikollen Torg

Grunnarbeid og utomhusarbeider. Underentreprenør for Seby AS.

Ferdigstilles 2022

Ravinen Kultursenter

Grunnarbeid og utomhusarbeider. Underentreprenør for Backe Romerike AS.

Ferdigstilles 2022

Slattumhallen

Grunnarbeid og utomhusarbeider. Underentreprenør for Seby AS.

Ferdigstilles 2021

Mycube Nannestad

Grunnarbeid og utomhusarbeider 10stk 4mannsboliger Nannestad. Byggherre Mycube Nannestad.

Ferdigstilt 2020

Tilbygg Buholen omsorgsboliger i Rælingen

Grunnarbeid og utomhusarbeider. Underentreprenør for Nordiska Byggporten AS.

Ferdigstilt 2020

Skatepark Lillestrøm

grunnarbeid og gartnerarbeider.

Ferdigstilt 2019

Marikollparken

Grunnarbeider for skatepark og aktivitetsområde på Fjerdingby i Rælingen.

Ferdigstilt 2018

Elgfaret 8-30

Grunnarbeid og utomhusarbeider for 12stk boliger på Frogner i Sørum. Byggherre 3MHG Eigedom AS.

Ferdigstilt 2018

Løkenåsen Boliger og aktivitetssenter

Grunnarbeid og utomhusarbeider. Underentreprenør for Seby AS.

Ferdigstilt 2020

Bråtejordet Barnehage

Grunnarbeid. Underentreprenør for Seby AS

Ferdigstilt 2016

Brennatunet i Sørkedalen

Grunnarbeid for 10stk eneboliger.

Byggherre Løvenskiold Eigedom AS