Oppmåling

Bedriften innehar sentral godkjenning på oppmåling og de fleste maskiner er utrustet med maskinstyring. Vi tar all oppmåling selv inkludert komplett dokumentasjon ved overlevering av prosjekter.

Oppmåling - Havig & Ellingsen Entreprenør